Back to top
Menu

Onderweg van Steenbrugge naar Ingelmunster. De 18de-eeuwse kaart van een steenweg

Deze bijna 14 meter lange kaart toont het tracé van de aan te leggen steenweg tussen Steenbrugge (Sint-Michiels) en Ingelmunster in 1750. Ze vormt het sluitstuk van een economisch en militair belangrijk net van steenwegen in de Zuidelijke Nederlanden in de 18de eeuw. De nieuwe steenweg verving de bestaande en vaak onbruikbare landweg tussen Brugge en Kortrijk.

De kaart is mooi geïllustreerd met ingekleurde tekeningen van woonhuizen, molens, herbergen en kerken. De vele naamsvermeldingen van eigenaars van percelen, huizen, herbergen, bossen, vijvers en wegen die uitmonden op deze steenweg, maken van de kaart een uniek tijdsdocument.

Onderweg van Steenbrugge naar Ingelmunster. De 18de-eeuwse kaart van een steenweg
Archiefdocument, 1750

Brugge, Rijksarchief, Archief van de watering van Moerkerke noord over de Lieve, Kaarten, nr.50 (tot 2008: Stadsarchief Brugge)

Kaart Onderweg van Steenbrugge naar Kortrijk

Ga naar de kaart

Context

Inleiding: van aarde- tot steenweg

Stefanie Haerynck

Historica Stefanie Haerynck duidt in haar inleidende tekst het belang van de 18de eeuw voor de ontwikkeling van het wegennet in de Zuidelijke Nederlanden.

Lees artikel

Brugge-Kortrijk: een bijzondere weg

Stefanie Haerynck 

De auteur schetst hier waarom de nood aan een degelijke (steen-)weg zich steeds meer opdrong. Voor- en tegenstanders van het project komen aan bod, evenals de noodzaak tot en het verkrijgen van een octrooi.

Lees artikel

Aanleg van de steenweg

Stefanie Haerynck 

In dit artikel worden de bouwtechnische kenmerken van een 18de-eeuwse steenweg beschreven, en de bepalingen die het uitgereikte octrooi oplegde. Het reilen en zeilen van de werkelijke aanleg en het uiteindelijk gerealiseerde tracé, met het bijhorende kostenplaatje, worden toegelicht.

Lees artikel

Beheer van de steenweg

Stefanie Haerynck

Hier vertelt Stefanie Haerynck over het dagelijks gebruik van de steenweg en het verwerven van de noodzakelijke inkomsten. Gegevens over de reizigers op de weg, de ‘verkeersdrukte’ en het organiseren van een publieke vervoerdienst, brengen het verhaal tot leven.

Lees artikel

Landmeters tekenden de steenweg op kaart

Luc Janssens

Luc Janssens, Dr. in de geschiedenis, beschrijft de rol van landmeters bij het ontstaan van kaarten zoals deze van de steenweg. Landmeters maakten bij het in kaart brengen gebruik van zowel picturale als symbolische elementen. De auteur staat ook stil bij het ontwikkelingsstadium van de hier gepresenteerde kaart.

Lees artikel

Extra duiding

Samenwerking heemkundige kringen

Colofon

Literatuurlijst