Back to top
Menu

Steenweg op Kortrijk: beknopte literatuurlijst

Bij de teksten van Stefanie Haerynck

 • GENICOT, ‘Etudes sur la construction des routes en Belgique’, in :Bulletin de l’Institut de recherches économiques et sociales de l’université de Louvain,X (1944) 421-451 ; XII (1946)495-559.
 • GENICOT, Histoire des routes belges depuis 1704.Collection nationale LXXXIX. Brussel, 1948.
 • HAERYNCK, De verbinding Brugge-Kortrijk. Een Oostenrijkse weg 1738-1775.Onuitgegeven licentiaatsverhandeling. KULeuven, 1997.
 • Placcaet-boecken van Vlaanderen. Behelsende alle de placcaten beginnende van den jaer 1152 tot en met 1763, vergaedert door J.H. Varenbergh.

Bij de teksten van Luc Janssens

 • Y.M. DONKERSLOOT-DE VRIJ, Topografische kaarten van Nederland voor 1750, aanwezig in de Nederlandse Rijksarschieven, Utrecht, 1981.
 • JANSSENS, Kaarten op bestelling. De beroepsgroep van land- en edificiemeters in het hertogdom Brabant en de landen van Overmaas (1685-1795), Onuitgegeven doctoraatsverhandeling KU Leuven, Leuven, 2006.
 • JANSSENS, ‘Picturale cartografie of een cartografie met picturale elementen’, in :Met passer en penseel. Brussel en het oude hertogdom Brabant in beeld, Tentoonstellingscatalogus Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België 15 september -17 december 2000, Brussel, 2000, p. 28-37.
 • KOK, Oude kaarten in archieven,in : Spiegel historiael, 20/2 (1985), p. 61-69.

Bij de hotspots in de kaartenviewer

Oostkamp – Ruddervoorde – Waardamme

 • CLAEYS, De gemeente Oostkamp, met een studie over de Sint-Pietersbandenkerkdoor A. JANSSENS DE BISTHOVEN, Brugge, 1953, heruitg. 2 dln. Oostkamp, 1980-1981.
 • CLAEYS, Kroniek van Oostkamp, Brugge, 1985.
 • Heemkundige Kring Oostkamp, Nieuwsbrief, jg. 10, nr. 3 juni – juli 2009.
 • HOLEMANS, Westvlaamse wind- en watermolens,Kadastergegevens 1835 – 1990, 5 vol.
 • D. JANSSENS, Bijdrage tot de geschiedenis van het oud herenhuis Sint Antonius ten Daele te Oostkamp, niet uitgegeven publicatie, 2004.
 • M. RYCKAERT, Historische Stedenatlas van België, Brugge, Gemeentekrediet, 1991, p. 185.
 • A. VANWALLEGHEM m.m.v. S. CREYF, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het bouwkundig erfgoed: provincie West-Vlaanderen, gemeente Oostkamp, dl. I: Deelgemeente Oostkamp. Vlaamse overheid – Agentschap ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed,Brussel, 2007.
 • VANWALLEGHEM m.m.v. S. CREYF,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het bouwkundig erfgoed: provincie West-Vlaanderen, gemeente Oostkamp, dl. II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme. Vlaamse overheid – Agentschap ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed,Brussel, 2007.
 • A. VERVENNE, M. VERSCHILDE, Wettelijke passeringen van de heerlijkheden Oostkamp, Buskensambacht, Erckeghem, Roden-Nieuwenhove, 2 dln.,Heemkundige Kring Oostkamp, 2008.

Wingene – Zwevezele

 • VANDEWIELE, De parochie Zwevezele tot 1795, Zwevezele, 1981, p. 558.
 • PATTEEUW, Het Goed ten Allaerde, in:Ons Wingene, jaargang9 (2006), p. 133-143.
 • PATTEEUW, Feodaal overzicht van Wingene, in:Ons Wingene, 2007, p. 167-169.

Pittem

 • ARICKX, Geschiedenis van Egem, Pittem, 1982, dl. I, p. 566-567.
 • ARICKX, Geschiedenis van Pittem, Pittem, 1951, heruitgave 1981, p. 68.
 • ARICKX en W. DEVOLDERE, Pittemse tellingen,dl. II. Status Animarum 1786 en Status Animarum 1793, uitgave regionale VVF-afdeling Roeselare, 1990, p. 29 en p. 109.
 • Werkfiches V. ARICKX voor zijn Geschiedenis van Pittem, nu gedeponeerd bij de heemkring Valère Arickx Pittem.

Ardooie

 • HOUTHOOFD, De Rysselendemolen, in:Jaarboek van de heemkundige kring van Ardooie-Koolskamp, jb. 2010, ter perse.
 • ARICKX en L. VAN ACKER, Het passantelieden gasthuis te Rysselende tussen Ardooie en Pittem, in: Biekorf, jg. 95, 1995, p. 113-128.

Meulebeke

 • BAERT, Van aubergien, lantsherberghskens en brandewijnhuysen, Meulebeke, 1987, p. 70-112.
 • CALLAERT, B. BOONE en S. MOEYKENS, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie West-Vlaanderen, gemeente Meulebeke, Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, Brussel, 2008, p. 93.
 • HOUTHOOFD, L. DENEWET, G. BAERT, De windmolens van Meulebeke, 1994, p. 20
 • MAES, F., Toponomie van Meulebeke t.e.m. 1700, Universiteit Gent, Academiejaar 1998-1999, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, p. 39.
 • TERMOTE, J., Project Biscopveld. Historisch-geografisch onderzoek naar het voorkomen van de voormalige veldvijvers in het Bulskampveld en de mogelijkheden van herstel in het natuurinrichtingsproject Biscopveld, 2010, 81 p.

Ingelmunster

 • VAN DE PUTTE, Histoire de la baronnie d’Ingelmunster, in :Annales de la Société d’Emulation pour l’histoire et les antiquités de la Flandre Orientale, dl. 2, 1840, p. 8-46.