Back to top
Menu

Archiefbank Brugge steekt in een nieuw meertalig kleedje

 

 

Archiefbank Brugge is de virtuele leeszaal van het Stadsarchief Brugge. Je vindt er tienduizenden digitale afbeeldingen van belangrijke en vaak geraadpleegde bronnen (archiefreeksen) uit het stadsarchief. Die zijn vooral van belang voor opmaak van de stamboom van jouw Brugse familie. Misschien ontdek je er wel de geboorteakten van je overgrootouders of de huwelijksakten van je grootouders of … De website werd in 2013 gelanceerd en was de eerste in zijn soort in Vlaanderen. Het was hoogtijd voor een update en die is nu uitgevoerd. Wie de website de laatste weken bezocht heeft, kon er niet naast kijken.

Verschillende aanpassingen verhogen de gebruiksvriendelijkheid
Zo kreeg de startpagina een opfrisbeurt, met daarbij een veel prominentere rol voor nieuwsberichten. Voortaan lees je hier alles over het reilen en het zeilen in het Brugse stadsarchief. Nieuw is ook de beknopte maar handige uitleg bij elke gedigitaliseerde bron. Zo weten onderzoekers meteen welke informatie ze uit welke bron kunnen halen. De meest in het oog springende verandering is de meertaligheid. Voortaan zijn alle teksten en functionaliteiten eveneens in het Frans en het Engels beschikbaar. Dit vergemakkelijkt het onderzoek van de vele internationale gebruikers . Tot slot is ook de handleiding voor het gebruik van Archiefbank Brugge verbeterd en gebruiksvriendelijker gemaakt.

Een werk van velen
Ondertussen gaat ook de indexering van de bronnen onverminderd voort. Zo is het toevoegen van metadata (gegevens zoals namen en data) aan de scans burgerlijke stand Brugge en deelgemeenten nagenoeg afgerond. In de loop van het voorjaar van 2022 worden er ruim 10 000 nieuwe beelden van doodsbrieven met metadata toegevoegd. Dit zal het totaal aantal scans op ruim 643 000 en het aantal datarecords op meer dan 784 000 brengen. Ook de oudste stadsrekeningen van Brugge komen binnenkort online. De opmaak van de datarecords gebeurt door vrijwilligers, onder de deskundige leiding van de archiefmedewerkers. Het is dus een werk van velen. Samen zorgen ze ervoor dat het Stadsarchief Brugge koploper in Vlaanderen is op het vlak van dergelijke websites.

Ook op Erfgoed Brugge kan je zoeken op namen die voorkomen in Archiefbank Brugge. Wil je een document zelf bekijken, dan kan je doorklikken naar de Archiefbank. Bovendien kan je via het zoekformulier tegelijkertijd zoeken in Archiefbank Brugge, Beeldbank Brugge of historische kranten. Met slechts 1 zoekopdracht kom je zo officiële aktes, vermeldingen in de pers en zelfs foto’s van Bruggelingen van vroeger op het spoor!