Back to top
Menu

O wonderlic werc

Het perkamenten handschrift uit ca. 1460-1470 bevat devotionele teksten van literair belang. Twee gedichten komen ook voor in het Gruuthusehandschrift, twee andere gebeden zijn van de Brugse stadsdichter Anthonis de Roovere (ca. 1430-1482). Dit manuscript is overigens de oudste bron waarin deze teksten (Lof van het Heilig Sacrament en een lofdicht tot Maria) van De Roovere voorkomen. De teksten, de verluchting en de band van dit privé-gebedenboek verwijzen voluit naar het laatmiddeleeuwse Brugge.

Lees meer

O wonderlic werc
Handschrift, 15de eeuw, perkament, 46 folio’s
Provenance: Nicolaas Bulteel, 1539
Brugge, Openbare Bibliotheek, ms. 711

Bladeren

Bekijk en doorblader het handschrift hier.

Blader door handschrift

Zoeken

Zoek in 'O wonderlic werc'
Uitgebreid zoeken

Context

Anthonis de Roovere: leven en werk

Johan Oosterman

De auteur schetst in deze tekst bovenal de veelzijdigheid van Anthonis de Roovere als dichter, auteur van toneelstukken en kroniekschrijver. Als stadsdichter ‘avant la lettre’ speelde hij daarenboven een grote rol bij veel belangrijke gebeurtenissen in Brugge, en hield hij de vinger aan de pols van de maatschappij.

Lees artikel

Herkomst van het handschrift

Ludo Vandamme

Ludo Vandamme licht de provenance van het handschrift toe. Een 16de-eeuwse ex libris verwijst naar Nicolaas Bulteel en naar Ieper. Dit is de enige vermelding van voormalige bezitters in het handschrift.

Lees artikel

Toelichting bij de gebeden

Johan Oosterman

Hier wordt op elk van de zes gebeden in het devotieboekje een verhelderend licht geworpen. De hedendaagse lezer begrijpt zo beter opbouw, symboliek en inhoud van elke tekst.

Lees artikel

De verluchting van het handschrift

Saskia van Bergen

Saskia van Bergen beschrijft kort de samenstelling en ontstaansgeschiedenis van het handschrift. Daarnaast bekijkt zij datering en stijl van de verschillende miniaturen.

Lees artikel

Extra duiding

Materiële beschrijving

Kritische teksteditie en verantwoording

Gedicht Delphine Lecompte

Literatuurlijst en links

Colofon