Back to top
Menu

Handschrift De Hooghe

Versaemelinghe van alle de sepulturen, epitaphien, besetten, wapens ende blasoenen, die gevonden worden in alle de kercken, kloosters, abdyen, capellen ende godshuysen, binnen de stad van Brugge.

Het handschrift De Hooghe is een van de meest geraadpleegde bronnen die in de Openbare Bibliotheek bewaard worden. Het is genoemd naar Ignace-Michel de Hooghe (+ 1715), die omstreeks 1700 deze grafschriftenverzameling aanlegde. Aanvullingen lopen tot het einde van de 18de eeuw.

Het handschrift bevat de graftekens en grafgedenktekens van alle Brugse kerken en kapellen en vormt aldus een sleuteldocument voor de studie van de lokale en regionale geschiedenis, de heraldiek en de kunst- en architectuurgeschiedenis. Alle belangrijke Brugse families, goed voor 7000 naamsvermeldingen, komen in het handschrift voor. Van de meeste families is er ook het ingekleurde familiewapen te zien.

Handschrift De Hooghe
Handschrift, 18de eeuw
Openbare Bibliotheek Brugge, ms. 449

Bladeren

Bekijk en doorblader het handschrift hier.

Blader door handschrift

Indexen

Zoeken

Zoek in 'Handschrift De Hooghe'
Uitgebreid zoeken

Context

Handschrift De Hooghe - een introductie

Ignace de Hooghe behoorde tot een Brugse familie van ambtsadel. Hij was heer van enkele kleinere heerlijkheden en leefde van de inkomsten van zijn grondbezit en renten.

Lees artikel

Extra duiding

Materiële beschrijving

Colofon