Back to top
Menu

Literatuurlijst

 • R. DE LAERE, ‘Pieter Le Doulx, een veelzijdig kunstenaar’, in: Brugge Die Scone, jg. 29, afl. 3, sept. 2008, p. 45
 • A. DE POORTER, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque publique de la ville de Bruges, Gembloux-Parijs, 1934
 • A. DEWITTE, ‘De verkoop van de kostbaarheden van Petrus Le Doulx II, konstschilder tot Brugge in Vlaenderen 1808’, in: Biekorf, 92 (1992), p. 45-47
 • A. DEWITTE, ‘Nog Petrus Le Doulx II’, in: Biekorf, 92 (1992), p. 179
 • A. DEWITTE, ‘Historiografie te Brugge in de 18de eeuw’, in: Biekorf, 97 (1997), p. 97-104
 • J. D’HONDT en N. GEIRNAERT, ‘Bronnen van het Stadsarchief: De handschriften Le Doulx’, in: Archiefleven. Nieuwsbrief van het Stadsarchief van Brugge, jg. 19, afl. 2, april 2012, p. 2-3
 • J. D’HONDT en I. VERREPT (red.), Veelvuldige Chineesche gezichten. China-belangstelling in Brugge in de 18de en 19de eeuw, Brugge, 2006
 • A. DOBBELAERE, Van kokosbeker tot blanc de chine: Exotisme in de Zuidelijke Nederlanden: de Brugse kunstcollectie van Joseph van Huerne (1752-1844). Licentiaatsverhandeling, KU Leuven, dept. Geschiedenis, 2002
 • N. GEIRNAERT, Inventaris van de handschriften in het Stadsarchief te Brugge, Brugge, 1984 (Brugse geschiedbronnen uitgegeven door het Gemeentebestuur van Brugge, XIV)
 • J. HAELTERS e.a., ‘The first historic record of a humpback whale (Megaptera novae angliae) from the Low Countries (Southern bight of the North Sea),’ in: Lutra, 53 (2010) 2, p. 93-100
 • A. HOSTE en J.L.  MEULEMEESTER., Pieter Le Doulx en een Brugs Sint-Godelievehandschrift, Gistel, 1989
 • S. JANSSENS, ‘Pieter Ledoulx, Jan Karel Verbrugge en het Oosters Album’, in www.erfgoedbrugge.be  (Oosters album), geraadpleegd 17-20 mei 2012
 • J.L. MEULEMEESTER, ‘Enkele albums met akwarellen van Pieter Le Doulx uit de Koninklijke Bibliotheek in Brussel’, in: Brugs Ommeland, 27 (1987), p. 161-172
 • J.L. MEULEMEESTER, ‘Doulx (Pieter Le)’, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, 13 (1990), kol. 248-251 (met vermelding van alle overige relevante oudere literatuur)
 • L. VANDAMME (ed.), The Founding Fathers: het bibliotheeklandschap in Brugge omstreeks 1800, Brugge, 2004
 • L. VANDAMME, ‘China-belangstelling in Brugse bibliotheken in de 18de eeuw’, in www.erfgoedbrugge.be (Oosters album), geraadpleegd 17-20 mei 2012
 • C. VAN DE VELDE, Stedelijke Musea Brugge. Steinmetzkabinet. Catalogus van de tekeningen. 2 dln. Brugge, 1984.
 • T. VERSCHAFFEL, De hoed en de hond. Geschiedschrijving in de Zuidelijke Nederlanden 1715 -1794, Hilversum, 1998
 • H. VLIEGHE, Stedelijke Musea Brugge. Catalogus Schilderijen 17de en 18de eeuw, Brugge, 1994