Back to top
Menu

Vertaling

Hier leest u de vertaling van de laatstejaarsstudenten van het Sint-Lodewijkscollege schooljaar 2007-08. Ze vertaalden onder leiding van classici Bert Gevaert en Pieter George. Kurt Priem, destijds archivaris van het Grootseminarie, stond hen bij met raad en daad en verzorgde mee de eindredactie.

Met zijn allen verdiepten zij zich af en toe ook in het werk van Willene B. Clark, die in 1992 een gelijkaardige tekst uit de Cisterciënzerabdij van Heiligenkreuz naar het Engels vertaalde. Haar wetenschappelijke editie met links de Latijnse tekst en rechts de Engelse vertaling, vormde het uitgangspunt voor de integrale vertaling van ‘De avibus’.

Hoewel de leerlingen al bijna zes jaar Latijn in hun keuzepakket hebben, was het toch geen eenvoudige klus om de tekst van het handschrift om te zetten naar vlot Nederlands. Eerst kregen de leerlingen een kennismaking met het handschrift, het seminarie en de werking van Erfgoedcel Brugge. Daarna kon het werk in de lessen Latijn beginnen: een tweetal weken – dus een totaal van acht lesuren – kregen de leerlingen de gelegenheid om te werken aan hun vertaling. Daarna werkten zij hun vertaling thuis af en werd deze na enkele weken ingediend. Deze taak werd door de leerkrachten verbeterd en uitvoerig grammaticaal en inhoudelijk becommentarieerd. Uiteindelijk werd alles in verscheidene eindredacties aangepast om de tekst leesbaarder te maken.