Back to top
Menu

Literatuurlijst en links

Over het handschrift en de teksten

Initiaal

  • Renée GABRIËL & Johan OOSTERMAN, ‘De gebeden in het Gruuthuse-handschrift. Overlevering en de rol van de corrector’, in: Frank WILLAERT (red.), Het Gruuthuse-handschrift in woord en klank. Nieuwe inzichten, nieuwe vragen: KANTL-colloquium 30 november 2007, Gent, 2010, p. 51-79.
  • Robrecht LIEVENS, ‘Een kint is ons geboren’, in: C. DE BACKER (samensteller), Cultuurhistorische caleidoscoop aangeboden aan Prof. Dr. Willy Braekman, Gent, 1992, p. 365-401.
  • Jacobus  Johannes MAK (uitgegeven door), De gedichten van Anthonis de Roovere, naar alle tot dusver bekende handschriften en oude drukken, Zwolle, 1955.
  • Johan OOSTERMAN, ‘Anthonis De Roovere. Het werk: overlevering, toeschrijving, plaatsbepaling’, in: Jaarboek Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica “De Fonteine” te Gent, XLV-XLVI (1995-1996), p. 29-140; XLVII-XLVIII (1997-1998), p. 9-88.
  • Johan OOSTERMAN, De gratie van het gebed. Middelnederlandse gebeden: overlevering en functie, met bijzondere aandacht voor produktie en receptie in Brugge (1380-1450), Amsterdam, 1995. 2 dln. (Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen, 12).
  • W. VAN EEGHEM,  ‘Anthonis’ de Roovere’s “Lof vanden heyligen sacramente” (1457)’. in:Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde,1953. p. 561-592.

Over de verluchting

  • Bernard BOUSMANNE, “Item a Guillaume Wyelant aussi enlumineur”. Willem Vrelant, un aspect de l’enluminure dans les Pays-Bas meridionaux sous le mecenat des ducs de Bourgogne Philippe le Bon et Charles le Temeraire, Brussel en Turnhout, 1997.
  • Maurits SMEYERS, Vlaamse miniaturen van de 8ste tot het midden van de 16de eeuw. De middeleeuwse wereld op perkament, Leuven 1998, p. 235-241 (over de Goudrankenmeesters en tijdgenoten).

Over de provenance

  • Louis BAKELANTS, La vie et les oeuvres de Gislain Bulteel d’Ypres (1555-1611). Ouvrage édité par Guy CAMBIER, Brussel, 1968. (Collection Latomus, XCVII)
  • Octaaf MUS, De geschiedenis van de middeleeuwse grootstad Ieper, Ieper, 2010.

Links