Back to top
Menu

Métamorphose van Mansion

De Brugse drukker Collard Mansion realiseerde in 1484 een prachtige wiegendruk met middeleeuwse bewerkingen van de beroemde Metamorfosen van Ovidius.

De tekst staat ver af van de oorspronkelijke Metamorphoses, maar de indeling in vijftien boeken en de grote verhaallijn zijn behouden. De tekst is echter proza geworden, is vertaald naar het Frans en bevat heel wat allegorische en moraliserende toevoegingen. Zo wordt aan bijna elk verhaal een verlengstuk gebreid met toelichting over wat deze tekst voor de middeleeuwse lezer kon betekenen.

De incunabeleditie verzorgd door Colard Mansion is geïllustreerd. Ze wordt gezien als de ‘schitterendste incunabel gedrukt in de Nederlanden’.

Lees meer

Métamorphose van Mansion
Brugse druk van Colard Mansion, mei 1484
Brugge, Openbare Bibliotheek, 3877

Context

Iconografische context van de illustraties in de Métamorphose

Annelies Vogels

Toen Colard Mansion in 1484 voor het eerst in de geschiedenis een geïllustreerde druk van de zogenaamde Ovide Moralisé uitgaf, kon hij voor de illustraties terugbuigen op een lange iconografische traditie. Reeds in de eeuwen daarvoor waren teksten uit de klassieke oudheid een eigen leven gaan lijden. Zij werden gekopieerd, vertaald, gecompileerd, aangevuld, en aangepast aan de middeleeuwschristelijke cultuur.

Lees artikel

De Ovide Moralisé: vertalen en bewerken vanuit het middeleeuwse wereldbeeld

Sabrina Vervacke

De Métamorphoses van Ovidius waren vanaf de 13de eeuw opvallend aanwezig in Europa. De oude inventarissen vermelden honderden commentaren en Latijnse manuscripten. Uit de chronologische spreiding van de teksten kunnen we opmaken dat de sagen van Ovidius ook in de 14de en 15de eeuw nog altijd ten volle tot het Europese letterkundige patrimonium behoorden.

Lees artikel

Colard Mansion en de Brugse boekenwereld

Ludo Vandamme

De Brugse incunabeldrukker Colard Mansion voert ons terug naar Brugge in de tweede helft van de 15de eeuw. Vanaf de 13de eeuw was Brugge het raakpunt van de mediterrane en de Noord-Europese landen en daardoor een internationaal handelscentrum voor zowel de lokale handelaars als de buitenlandse handelshuizen die hier soms een permanent kantoor hadden.

Lees artikel

De verzameling Mansiondrukken van de Openbare Bibliotheek Brugge

Ludo Vandamme

De Brugse Openbare Bibliotheek werd opgericht in de Franse Tijd (1794-1815). De Franse bezettende overheid maakte tabula rasa met de bestaande instellingen. In elke hoofdplaats van een departement, dus ook te Brugge als hoofdplaats van het Leie-departement (later de provincie West-Vlaanderen), werd een Ecole Centrale gesticht die voorzien werd van een wetenschappelijke bibliotheek (1796).

Lees artikel

Ovidius' Métamorphoses: een kennismaking met de antieke mythologie

Jan Desoete

Publius Ovidius Naso werd in 43 voor Christus in Sulmo, een stadje ten oosten van Rome, geboren. Toen hij ongeveer twaalf jaar was, werd hij met zijn broer naar de hoofdstad gestuurd, waar hij een retorica-opleiding genoot.

Lees artikel

Extra duiding

Literatuurlijst

Links

Colofon