Back to top
Menu

Bibliography

Editions of the memorial list:

GAILLIARD, De ambachten en neringen van Brugge, of beschryving hunner opkoomst, bloei, werkzaemheden, gebruiken en voorregten, Bruges, 1854, p. 160-163: hardly reliable edition of memorial list excerpts.

CARTON, Obituaire de la Société de St.-Luc, à Bruges, avec gravure représentant la pierre sépulcrale d’Adrien Van Pollinchove, chapelain de la Société, in: Annales de la Société d’Emulation de Bruges, 12 (1862-63), p. 1-36: first complete edition of the memorial list, at the time in possession of the publisher, this edition was published posthumously, neither including an annotation nor a scientific introduction.

VANDEN HAUTE, La corporation des peintres de Bruges, Bruges-Kortrijk, z. j.(1913), p. 194-210:

Reliable scientific edition, very useful to complete lost text sections; though, this printed text is insufficient when it comes to indicating the various hands and text layers in the memorial list.

Other literature:

VAN DE VELDE, De Unie der Ambachten van de Beeldemakers en huusscrivers, Cleerscrivers, Zadelaers, Goreelmakers, Boomhauwers, Glazenmakers en Spiegelmakers te Brugge, Brugge, 1905.

J.P. SOSSON, Une approche des structures économiques d’un atelier d’art: la corporation des peintres et selliers de Bruges, XV-XVIe siècles, in: Revue des Archéologues et Historiens de l’Art de Louvain, 1970, p. 91-100.

HUYGHEBAERT, Les documents nécrologiques, Turnhout, 1972 (Typologie des sources du moyen âge occidental, fasc. 4).

P.C.M. HOPPENBROUWERS, De broederschap van Onze-Lieve-Vrouw te Heusden, in: D.E.H. DE BOER en J.W. MARSILJE (red.), De Nederlanden in de late middeleeuwen, Utrecht, 1987, p. 199-235.

SCHOUTEET, De Vlaamse Primitieven te Brugge. Bronnen van de schilderkunst te Brugge tot de dood van Gerard David. Vol. 1: A-K, Brussels, 1989 (Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Fontes Historiae Artis Neerlandicae, dl. II).

SCHOUTEET, De broederschap van O.-L.-Vrouw van Hulsterlo, ledenlijst, in: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis “Société d’Emulation” te Brugge, 127 (1990), p. 109-144.

TRIO, Volksreligie als spiegel van een stedelijke samenleving. De broederschappen te Gent in de late middeleuwen, Leuven, 1993 (Symbolae Facultatis Litterarum et Philosophicae Lovaniensis, series B, vol. 11).

DEWITTE, Onser vrauwen vander Loo. Brugge 1349-Damme 1410, in: Biekorf 95 (1995), p. 192-195

DE MAET, Lavaux-Sainte-Anne raconte sa guerre, z.p.z.j.