Back to top
Menu
 

De Volkseeuw

De Volkseeuw
Uitgebreid zoeken
De Volkseeuw
Uitgebreid zoeken

De Volkseeuw, Weekblad der Christene Volkspartij, verscheen van 1910 tot 1914 en van 1919 tot 1921. Het blad werd gesticht door priester Florimond Fonteyne. Aanvankelijk werd het gedrukt te Brussel, maar vanaf oktober 1911 gebeurde dit bij Camille Moeyaert te Brugge. Sinds begin 1911 had Fonteyne zich te Brugge gevestigd en probeerde hij de daensistische beweging nieuw leven in te blazen. De Volkseeuw pleitte voor algemeen stemrecht en voor de vervlaamsing van het openbare leven. Ondanks een verbod van de Brugse bisschop bleef het blad verschijnen en kende het zelfs een spectaculaire stijging van de oplage. Na het verdwijnen van Fonteyne uit de Brugse politiek bleef Camille Moeyaert het blad uitgeven tot het in maart 1921 ophield te bestaan.

  • Verschenen: 1910-1914, 1919-1921
  • Digitaal beschikbaar: 1911-1914