Back to top
Menu
Een kleine geschiedenis van het Volkskundemuseum

De oprichting van het Brugs Folkloremuseum in 1939 is geïnspireerd op de volkskundige musea in Antwerpen en Gent. Het is de Brugse kunstenaar Guillaume Michiels die de eerste stappen zet en samen met Evarist Vanheulenbrouck en apotheker Karel De Wolf de Bond der Westvlaamsche Folkloristen opricht. Ze mogen van de stad Brugge, de Concertzaal in de Sint-Jakobsstraat gebruiken voor hun eerste Folkloretentoonstelling. Dankzij de initiatiefnemers blijft de tentoonstelling twee jaar te bezoeken en vormt ze de basis voor het langverwachte museum. De Bond krijgt de beschikking over de schermzaal in het belfort. Mits een onderbreking tijdens de oorlog blijft het museum daar tot 1969. De Bond draagt zijn collectie in 1973 over aan de stad en die openen op 29 juni van dat jaar het Volkskundemuseum in de ‘schoenmakersrente in de Balstraat.

Verschillende restauraties en uitbreidingen hebben het museum zijn huidige vorm gegeven.

De collectie is een levende collectie. Nog wekelijks worden voorwerpen aangeboden. Dit zorgt voor veelzijdigheid, couleur locale en prachtige verhalen over het Brugge van toen. Zo is er de schenking van de verzameling pijpen van Politicus Achiel Van Acker, de confrerieschildjes van buurman Gerard Jonnaert uit de Balstraat, en de uitgebreide collectie bedevaartsvaantjes van Guillaume Michiels. Maar er worden ook volledige interieurs geschonken zoals de apotheek van Vande Vyvere en de suikerbakkerij van Albert Thange.

Bekijk de online collecties van het Volkskundemuseum.

zwarte_kat