Back to top
Menu

Materiële beschrijving

Het Winckel Bouck van Zuster Eleonora Verbeke, inventarisnummer 0.SJ1366.III, is een eenvoudig ingebonden boekje met in totaal 91 bladen van 16,2 x 21cm. De band is uit dik karton, overtrokken met onbeschreven perkament . Oorspronkelijk werd het boekje dichtgehouden door middel van twee in de band verwerkte perkamentstrookjes, naderhand met dun touw. Resten van zowel het touw als de strookjes perkament zijn aan de buitenzijde nog zichtbaar. De foliëring  begint op de aanvangspagina van de recepten (f.1r.) en loopt tot f. 88. De overige beschreven bladen zijn niet meer of niet correct gefolieerd. De papieren bladen zijn vergaard in twaalf katernen van elk vier dubbele bladen. Het eerste blad van de eerste katern en het laatste van de laatste katern zijn vastgekleefd aan binnenzijde van de kartonnen band. Drie onbeschreven bladen zijn uitgescheurd. Er zijn geen schutbladen en de titelpagina is meteen de rectozijde van het eerste blad van het boekje. Het watermerk draagt het gekroonde wapenschild van Amsterdam, vergezeld van twee klimmende leeuwen. De initiaalletters van het watermerk zijn niet goed zichtbaar (VL?). De bladspiegel is onregelmatig, maar beslaat bij de beschreven pagina’s de volledige oppervlakte zonder aflijning. De sneden zijn versierd met een rood spikkelmotief, waarvan de sporen nog duidelijk aanwezig zijn.

De bedoeling was duidelijk een systematisch en gebruiksvriendelijk receptenboek te maken, met eerst een aantal salven, dan de pillen, vervolgens de syropen, daarna de poeders (pulvis), om te eindigen met de geleijen. De inhoudstafel achteraan in het boek verwijst correct naar de gefolieerde bladen. Aanvullingen op de talrijke leeg gebleven folia zijn niet achteraf opgenomen in de inhoudstafel. Enkele van deze aanvullingen zijn overduidelijk in hetzelfde handschrift als de eerste 88 bladen, enkele zijn van latere datum. Klaarblijkelijk waren de recepten aanvullingen tot in de 19de eeuw, zoals de “Pillen Ruffy”, met datering 1828 en handtekening Thoomkens MD (medicus doctor). Zoals het een goed gebruiksreceptenboek past, werden ook verschillende losse aantekeningen bijgevoegd van alternatieve recepten of andere interessante tips van leveranciers. Aan de prikgaten te zien werden deze kleine nota’s met spelden bevestigd aan de voorpagina van het boekje. Nu zitten ze los verspreid in het boekje en de inhoudstafel.