Back to top
Menu

Winckelbouck – een introductie

Dit is Den winckel Bouck Van het hospital vanden HEYLIGEN JOANNES in Brugghe. Welcken Bouck heeft doen maecken ende in ‘t geschrifte stellen SUSTER ELEONORA VERBEKE Religieuse ende apotekarisse van het selve hospitael Op den 22 Julius Int jaer 1751 ende van achter is de tafel.

(…) Zuster Eleonora Verbeke heeft een werkboek aangelegd, waar ook andere handen naderhand in geschreven hebben. Daarin wou ze bepaalde voor haar interessante recepten, die ze uit verschillende werken haalde, samenbrengen en de bereidingswijze ervan op haar eenvoudige manier uitleggen: de lighste maniere om maecken. Het is helemaal in het Brugs opgesteld: er is sprake van: dooren van eijers, Veneetschen termetijn, ongepint wasch, ongesouten swyne vlaege, roo roosen, robarbe, queepeiren, keisen en genivers, van een tallioore, een seefde en een passe. Verder staat er: doet het in de passe en passet stijf uijt, roeren met een houtte spaeijken, een walleken op laeten commen, mingelen, rullen. Tenslotte is er: een bardelken, een ruijmerken, een steertepanne, een casserolle op een cafoir, een solverpriemken, een koecktje van ruggemeel, een brocktje, een salve voor de crauwte, een camerijckx, doekcxken, enz. enz. Zelfs het Latijn heeft een Brugs reukje en voor de volksbenaming van kruiden is de lezing zeker interessant. Het boek heeft dan ook meer taalkundige dan geneeskundige waarde. Men kan er ook recepten in terugvinden voor de  bereiding van allerhande suikerwaren, die vroeger tot het monopolie van de apotheker behoorden: om amandel bisquyt te backen, om maccarons te backen, om marmelade te maecken, om herten te maecken, om keisen te confijten, om campaene te maecken (…) Zelfs een formule om punch te maken wordt niet vergeten.

(Bron: L.J. Vandewiele, De apotheek en de apothekers van het Sint-Janshospitaal te Brugge, in: Sint-Janshospitaal 1188/1976, pp. 141-167.)