Back to top
Menu
>

Stoffige archieven

De titel  ‘Stoffige archieven’ verwijst met een knipoog naar het vastgeroeste cliché als zouden archieven per definitie bewaard worden in stoffige magazijnen. Het Stadsarchief Brugge bewijst dat het er in werkelijkheid anders aan toegaat. Kijk maar eens naar het filmpje. Inhoudelijk bedoelen we met ‘stoffige archieven’ archiefdocumenten die stukjes textiel bevatten. Op die manier zetten we de ambachten en beroepen actief in de textielsector in de kijker. Zowel in het Oud als in het Modern Archief selecteerden we enkele mooie voorbeelden. In het ancienrégimearchief is door een recente inventarisering van de ambachtsarchieven een aantal merkwaardige dossiers met textielfragmenten aan de oppervlakte gekomen. Voor de 19de en de 20ste eeuw vonden we enkele mooie ‘staaltjes’ van dergelijke archieven terug in de dossiers over de aankoop van politie-uniformen, het kleden van behoeftige ouderen en kinderen, het bestellen van historische kostuums voor stoeten en het aankleden van de nieuwe stadsschouwburg zowat 150 jaar geleden.

 

>
>
>
>
>