Back to top
Menu

Simon Stevin van Brugghe, 1620 – 2020. Hij veranderde de wereld

Maak kennis met Simon Stevin, een van de meest veelzijdige en geniale Bruggelingen aller tijden. Stevin was van vele markten thuis: wiskunde, boekhouding, vestingbouw, fysica, navigatie, stedenbouw, krijgswetenschap, waterbouwkunde … Hij wordt dan ook terecht de Leonardo da Vinci van de Lage Landen genoemd.

Nog meer weten over Simon Stevin? Bekijk dan ook eens de kortfilms over zijn leven en zijn ontdekkingen. In de webexpo Vive l’arithmétique! van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken maak je kennis met zes unieke wiskundige boeken uit Stevins tijd.

Deze e-tentoonstelling werd gemaakt in het kader van de tentoonstelling ‘Simon Stevin van Brugghe, 1620 – 2020. Hij veranderde de wereld’, waar voor het eerst alle publicaties van Stevin werden samengebracht (Stadsarchief Brugge, september-oktober 2019). De tentoonstelling was een initiatief van Stadsarchief Brugge, Openbare Bibliotheek Brugge, Musea Brugge, Toerisme Brugge en Universiteit Gent. In het Stadsarchief Brugge kun je blijvend archiefstukken en publicaties over Simon Stevin raadplegen.

 

Een uniek portret

Dit is het enige portret van Simon Stevin dat we kennen. Het is een olieverfschilderij dat kort na zijn dood in 1620 gemaakt werd. Het portret is eigendom van de Universiteitsbibliotheken Leiden en is één van de blikvangers van de tentoonstelling. Afbeelding: Universiteitsbibliotheken Leiden, Douza-archief

De wereld en het Brugge van Stevin

Stevin leeft in een boeiende tijd waarin alles volop evolueert: het westerse christendom raakt verdeeld tussen protestanten en katholieken, de opkomst van sterke centrale staten in Europa, de ontdekkingsreizen, de wetenschappen die met rasse schreden vooruit gaan … Ook Brugge is in transitie. Het Brugge uit de jeugd van Simon Stevin is niet langer de internationale handelsmetropool van weleer maar een middelgrote stad. Hier zie je de stad in 1562 op een panoramisch plan van Marcus Gerards, een staaltje propaganda om Brugge als havenstad in de kijker te plaatsen. Afbeelding: reproductie 20ste eeuw, ets op papier, Stadsarchief Brugge

In dienst van prins Maurits

Stevin werd wel in Brugge geboren (1548) maar vestigde zich vanaf 1581 definitief in het huidige Nederland. Rond 1595 treedt hij in dienst van prins Maurits van Nassau. Vanaf dat ogenblik zijn alle werken van Stevin opgedragen aan de prins of in zijn opdracht geschreven. Stevin schopt het tot raadsman van de prins. Afbeelding: de jonge Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Openbare Bibliotheek Brugge, Nicolaas Visscheratlas

Eén van zijn werken: De Wisconstige gedachtenissen

Simon Stevin is niet alleen raadsman van prins Maurits, hij geeft hem ook onderricht over uiteenlopende zaken. Deze lessen staan geboekstaafd in de ‘Wisconstige gedachtenissen’. Stevin wijdt er onder meer uit over de loop van de planeten. In tegenstelling tot de toen gangbare overtuiging dat de aarde het centrum van het zonnestelsel is, gelooft Stevin dat het de zon is. Hiermee volgt hij Nicolaas Copernicus en ondersteunt hij één van de grootste wetenschappelijke omwentelingen ooit. Afbeelding: De Hemelloop, onderdeel van Wisconstige Gedachtenissen, Brugge Openbare Bibliotheek 1919

Je beseft het misschien niet maar veel van de ideeën en uitvindingen van Stevin hebben nog steeds een invloed op ons dagelijks leven. Zo voert hij voor de eerste keer in de West-Europese wereld het decimaal talstelsel in, namelijk in zijn werk ‘De Thiende’. Daarmee ligt hij mee aan de basis van onze computers en ons huidig muntstelsel. Leuk detail: Thomas Jefferson baseert zich bij de invoering van de dollar op Simon Stevin. Afbeelding: Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience Antwerpen

Een standbeeld voor Stevin

In 1846 krijgt Simon Stevin een standbeeld in zijn geboortestad. Er gaat een jarenlange polemiek tussen katholieken en liberalen aan vooraf. Deze strijd wordt zelfs tot in de Kamer van Volksvertegenwoordigers uitgevochten en haalt de nationale pers. De onthulling van het standbeeld gaat gepaard met een week aan feestelijkheden. Het verarmde Brugge staat weer even in de schijnwerpers. Als herinnering aan de feestweek verschijnt onder meer deze porseleinkaart van Edward De Lay-De Muyttere. Afbeelding: Musea Brugge – Prentenkabinet, 0019.GRO0063.III