Back to top
Menu

Literatuur en links

Bij de tekst van Hendrik Callewier

Zicht op Jeruzalem en Bethlehem (inc. 11)

 • H. CALLEWIER, ‘Brugge, 15de-eeuwse centrum van het notariaat in de Nederlanden’, in: Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, 67 (2009), p. 74-102
 • H. CALLEWIER, ‘Leven en werk van Rombout de Doppere’, in: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, 150 (2013) (ter perse)
 • J. DE MEY, ‘Doppere, Rombout de, magister artibus en notarius publicus te Brugge’, in: Nationaal biografisch woordenboek, 16 (2002), k. 301-305
 • J. DE MEY, ‘Geschiedenis van het notariaat. Notaris Rombout de Doppere en schilder Hans Memling’, in: Notarius, 29 (1994), afl. 7, p. 33-35
 • ROMBOUDT DE DOPPERE, Fragments inédits de Romboudt De Doppere découverts dans un manuscrit de Jacques De Meyere, H. DUSSART ed. (Recueil de chroniques, chartes et autres documents concernant l’histoire et les antiquités de la Flandre. Série 3), Brugge, 1892
 • http://bildsuche.digitale-sammlungen.de (gedeeltelijke uitgave kroniek De Doppere door Dussart)
 • www.narrative-sources.be

Bij de tekst van Noël Geirnaert

 • J. HEERS en G. DE GROER (ed.), Itinéraire d’ Anselme Adorno en Terre Sainte (1470-1471), Parijs, 1978
 • N. GEIRNAERT en A. VANDEWALLE, Adornes en Jeruzalem. Internationaal leven in het 15de en 16de-eeuwse Brugge, Brugge, 1983
 • A. DEROLEZ, Corpus Catalogorum Belgii. The Medieval Booklists of the Southern Low Countries, Volume 1: Province of West Flanders, Brussel, 1997
 • www.adornesachterna.be

Bij de tekst van Piet Leupen

 • A. VAN DE BEEK, Lichaam en Geest van Christus. De theologie van de kerk en de Heilige Geest, Zoetermeer, 2012
 • ‘Al-Kuds’, in: H.A.R. GIBB en J.H. KRAMERS, Shorter Encyclopaedia of Islam, Leiden etc., 1985, 4e dr., p. 269-271
 • P. LEUPEN, Het meetlint over Jeruzalem. De fatale mythe van een heilige stad, Amsterdam, 2001
 • P. LEUPEN, ‘Bezet of bevrijd? Jeruzalem, 1099’, in: Belaagd en belegerd, Amsterdam, 2011, p. 79-100
 • M. POORTHUIS en CH. SAFFRAI (red.), The Centrality of Jerusalem. Historical Perspectives, Kampen, 1996
 • N. ROSOVSKY, City of the Great King. Jerusalem from David to the Present, Cambridge Mass., 1996
 • U. TWORUSCHKA (red.), Heilige Stätten, Darmstadt, 1994
 • R. WILKEN, The Land Called Holy. Palestine in Christian History and Thought, New Haven- London, 1992

Bij de tekst van Paul Trio

 • E. FEYS, ‘Voyage d’Anselme Adornes au mont Sinaï et à Jerusalem’, in: Annales de la Société d’Emulation pour l’étude de l’histoire & des antiquités de la Flandre, 41 (1893), p. 135-222 (inleiding en tekstuitgave van het reisverslag en ‘tregement’, de praktische tips voor de bedevaarder)
 • J. HEERS en G. DE GROER (ed.), Itinéraire d’ Anselme Adorno en Terre Sainte (1470-1471), Parijs, 1978
 • R. HOUTHAEVE, ‘Pelgrimstochten uit de Nederlanden naar het Heilig Land (16de – 18de eeuw)’, in: Franciscana, 36 (1981), p. 3-22 en p. 83-104
 • A. VIAENE, ‘Een Brugs vademecum voor de Rome- en Jeruzalemvaarder samengesteld door Rombout De Doppere 1491’, in: Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming Société d’Emulation te Brugge, 100 (1963), p. 301-322 (inleiding en tekstuitgave van de aflaten van Jeruzalem, het Heilig Land en Rome)
 • A. VIAENE, ‘Informatie voor Jeruzalembedevaarders in Dietse versie 1491’, in: Biekorf, 64 (1963), p. 1-8 (inleiding en tekstuitgave van ‘tregement’)
 • http://gtb.inl.nl/ (woordenboeken oud Nederlands)

Bij de tekst van Ludo Vandamme en Martine Eeckhout

 • C.M. BRIQUET, Les filigranes: dictionnaire historique des marques du papier, Parijs [e.a.], 1907, 4 vol.
 • A. DEROLEZ, The Palaeography of Gothic Manuscript Books from the Twelfth to the Early Sixteenth Century, Cambridge, 2003 (Cambridge Studies in Paleography and Codicology)
 • M. EECKHOUT, Restauratieverslag Adornes reisverslag naar Jeruzalem 1470-1471, onuitgegeven rapport, Brugge, 2011
 • P. OBBEMA, ‘Een bijzondere manier van schrijven: werken op onopengesneden vellen’, in: ID., De middeleeuwen in handen: over boekcultuur in de late middeleeuwen, Hilversum, 1996
 • P. SANTY, ‘Een papieren revolutie? De introductie van het papier in Brugge (13de-14de eeuw)’, in: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, 140 (2003), p. 202-268