Back to top
Menu

Literatuurlijst

Over Joseph van Huerne, de kunst van het verzamelen en het Oosters Album

oosters-album06

 • DOBBELAERE, A. Van kokosbeker tot blanc de chine: Exotisme in de Zuidelijke Nederlanden: de Brugse kunstcollectie van Joseph van Huerne (1752-1844).Licentiaatsverhandeling, KULeuven, dept. Geschiedenis, 2002.
 • VANDERVIN, H. en DULLAERT, A. Catalogue des collections de tableaux, dessins, gravures, antiquités, curiosités et objets d’histoire naturelle, formant le Cabinet Van Huerne. 1e ed. Gand, 1844.
 • POMIAN, K Collectors and curiosities: Paris and Venice, 1500-1800. Oxford, 1990.
 • Exotische Welten. Europäische Phantasien. Stuttgart, 1987.
 • Verzamelen: van rariteitenkabinet tot kunstmuseum. Heerlen, 1993.
 • De wereld binnen handbereik. Nederlandse kunst- en rariteitenverzamelingen, 1585-1735. Zwolle, 1992.
 • VAN DE VELDE, C. Stedelijke Musea Brugge. Steinmetzkabinet. Catalogus van de tekeningen. 2 dln. Brugge, 1984.
 • DICKINSON, G. en WRIGGLESWORTH, L. Imperial wardrobe. Berkeley-Toronto, 2000.

Over 18de eeuwse bibliotheken

 • VERSCHAFFEL, De hoed en de hond: geschiedschrijving in de Zuidelijke Nederlanden 1715-1794, Hilversum, 1998, 136-153.
 • VAN DEN ABEELE, ‘Bibliotheken en boekenbedrijf in Brugge op het einde van de 18de eeuw: de wereld omheen Joseph-Ignace van Praet (1724-1792)’, in : L. VANDAMME (ed.), The Founding Fathers: het bibliotheeklandschap in Brugge omstreeks 1800, Brugge, 2004, 9-26.

Over China-boeken in de 18de eeuw

 • TUERLINCKX, De wereld op een boekenplank: de aandacht voor de buiten-Europese wereld op basis van particuliere boekveilingcatalogi in de Zuidelijke Nederlanden (1750-1840, (onuitgegeven licentieverhandeling olv prof. dr. E. Stols), Leuven, 2002 (toegankelijk op www.ethesis.net).
 • TING TCHAO-TS’ING, Les descriptions de la Chine par les Français (1650-1750), onuitgegeven thesis, Parijs, 1928 (toegankelijk op http://classiques.uqac.ca/).

Over Brugse veilingscatalogi

 • DE LAEY, ‘Boekenveilingen in Brugge, 1750-1810. een repertorium van de gedrukte veilingcatalogi’, in:Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, 142 (2005), 54-131.

De steekproef leverde voor de volgende bibliotheken boeken over China op (de nummers zijn deze van het repertorium van De Laey): nrs. 1 (1752: Custis), 18 (1772: Marquier), 49 (1782: De Vooght), 56 (1772: De Blende), 64 (1787: Van Speybrouck, samen met de boeken van de procureur F. Cortals), 87 (1797: D’Hooghe), 149 (1810: Van Caloen, voormalig burgemeester van het Brugse Vrije), 151 (1810: Vandemaele), 154 (1810: Hubert de Cock lakenhandelaar; Paul de Cock kunstschilder).

Over de Zuid-Nederlandse Chinahandel tijdens de 18de eeuw

 • DEGRYSE & J. PARMENTIER, The Maritime Apects of the Ostend Trade to Mocha, India and China (1715-1732), in: J.R. BRUIJN and F.S. GAASTRA (eds.), Ships, Sailors and Spices: East India companies and Their Shipping in the 16th, 17th and 18th Centuries, Amsterdam, 1993, pp. 166-185.
 • J.PARMENTIER, Thee van overzee. Maritieme en handelsrelaties tussen Vlaanderen en China tijdens de 18de eeuw, Ludion, Gent, 1996.
 • IDEM, Oostende en Co. Het verhaal van de Zuid-Nederlandse Oost-Indiëvaart 1715-1735, Ludion, Gent, 2002.
 • IDEM, Het gezicht van de Oostendse handelaar. Studie van de Oostendse kooplieden, reders en ondernemers actief in de internationale maritieme handel en visserij tijdens de 18de eeuw, Oostende, 2004.