Back to top
Menu

Kritische teksteditie en verantwoording

Johan Oosterman

Klik hier om de teksteditie te raadplegen.

Deze uitgave is gebaseerd op de tekst in Brugge, Openbare Bibliotheek, ms. 771. De teksten zijn kritisch weergegeven. De eerste transcripties zijn gemaakt door Sophie Dassen, Renée Gabriël en door Johan Oosterman. De omzetting naar een kritische transcriptie is het werk van Johan Oosterman. Renée Gabriël heeft in verschillende stadia een belangrijk aandeel gehad in de correctie van deze uitgave.

Editieprincipes

 • De afkortingen zijn stilzwijgend opgelost.
 • De weergave van de letters u/v/w en i/j is aangepast aan modern gebruik.
 • Alle cijfers en getallen zijn conform het handschrift weergegeven in romeinse cijfers, maar in klein kapitaal afgedrukt.
 • De toepassing van hoofdletters is aangepast aan hedendaags gebruik voor een beter begrip van de tekst. Nomina sacra zijn behandeld volgens de regels van de nieuwe Bijbelvertaling, die in 2004 is verschenen.
 • Er is interpunctie aangebracht voor een beter begrip van de tekst.
 • De regelgebonden transcriptie is niet gehandhaafd; de tekst is weergegeven in verzen, en de strofische structuur is zichtbaar gemaakt. Het laatste gebed is als prozatekst weergegeven, waarbij ieder ‘vers’ een afzonderlijke alinea vormt.
 • Titels, opschriften van afzonderlijke strofen en aanduidingen aan het einde van een strofe, die in de handschriftelijke tekst veelal zijn aangebracht door rubricering, zijn vet weergegeven.
 • Geschilderde initialen zijn weergeven door de betreffende hoofletter vet af te drukken.
 • Correcties en toevoegingen in de tekst zijn verantwoord in de tekstkritische aantekeningen.
 • Er zijn sporadisch aanpassingen aangebracht in de woordscheidingen, wanneer dit noodzakelijk was voor betere leesbaarheid.
 • Evidente kopieerfouten zijn gecorrigeerd. Ze zijn verantwoord in de tekstkritische aantekeningen.

Tekstkritische aantekeningen

O wonderlijc werc

 • vs. 40: in hs. paessche lam
 • vs. 224: in hs. dakelic

Miserere mei Deus

 • opschrift: in hs. Misere
 • vs. 112: in hs. ghenessen
 • vs. 268: is hs. dijnnre
 • vs. 282: in hs. moeti
 • vs. 330: h’ is opgelost als hier

Vrauwe vul ghenadichede

 • vs. 16: in hs. Gnde

O glorieus, almueghende God

 • vs. 39: in hs. dierne
 • vs. 79: in hs. van ic
 • vs. 97: hs. Maect
 • vs, 141: lof in kleiner schrift boven de regel toegevoegd, mogelijk wel door de kopiist.

Ach, alder glorieuste drachte

 • vs. 1: in hs. Och
 • vs. 18-19: n aan einde beide verzen: in hs. alleen representant
 • vs. 37-38: o aan einde beide verzen: in hs. alleen representant
 • vs. 56-57: i aan einde beide verzen: in hs. alleen representant
 • vs. 75-76: s aan einde beide verzen: in hs. alleen representant
 • vs. 94-95: e aan einde beide verzen: in hs. alleen representant
 • vs. 113-114: o aan einde beide verzen: in hs. alleen representant
 • vs. 113: hs. coparatien
 • vs. 116: hs. enddede
 • vs. 132-133: e aan einde beide verzen: in hs. alleen representant
 • vs. 151-152: e aan einde beide verzen: in hs. alleen representant

O Heere Jhesu Xpriste, ic anebede hu

 • laatste alinea: is hs. besermt