Back to top
Menu

kaartenhuisbrugge.be opnieuw uitgebreid met Franse kadasteratlas van Sint-Kruis uit 1809

De historische kaartencollectie (de module ‘Kaart’) in het geoportaal Kaartenhuisbrugge.be is recent uitgebreid met de ‘Atlas Frans Kadaster 1809 Sint-Kruis’.

De kadastrale kaartenatlas van het grondgebied Sint-Kruis daterend uit 1809 bestaat uit één verzamelplan met aanduiding van de zeven kadastrale secties en uit zestien detailkaartbladen met aanduiding van de kadastrale percelen zoals deze toen in 1809 door de aangestelde landmeter Jean-Baptiste Maurel waren opgemeten. De schaal voor elk detailplan bedraagt 1/2.500, het noorden is telkens naar boven gericht. Op deze detailkaarten zijn in potlood namen van eigenaars van kastelen, boerderijen en herbergen toegevoegd die dateren van 1893 en van de hand zijn van de toenmalige gemeentesecretaris C. Van Kerschaver. De kadastrale kaartenatlas Sint-Kruis uit 1809 bevat in het totaal ca. 2.026 kadastrale percelen. Met de inrichting van het Belgisch kadaster (ca. 1835) is Sint-Kruis heringedeeld en in vier kadastrale secties in plaats van de oorspronkelijke zeven secties. De kadastrale percelen werden toen eveneens hernummerd.

De originele kadastrale kaartenatlas wordt bewaard in het Stadsarchief Brugge en werd recent in 2016 verworven.

Daarnaast noteren we nog enkele kleinere maar niet minder belangrijke aanvullingen in het geoloket (module ‘Huis’). Op Wikipedia is voor heel wat Brugse straatnamen een specifieke webpagina beschikbaar waar de geschiedenis van deze straatnaam wordt omschreven. In het rapport bij tabblad ‘Historische Huisgegevens’ (voor Brugge centrum) is er nu recent bij de ‘Historische straatnaam’ een link voorzien die verwijst naar de specifieke webpagina van Wikipedia. Voor enkele straten is het adres van de gebruikte URL echter nog niet correct, daar is nog een beetje werk aan. In het geoportaal zijn er in de categorie ‘Architecten’ elf projecten opgenomen van architect Axel Ghyssaert, o.a. sociale woningbouw, woningen, kantoren, een gevangenis, een hotel en een school. Met deze aanvullingen zijn er momenteel 465 percelen/gebouwen aangeduid waar er een project werd uitgevoerd door één van de 17 vermelde architecten.

atlas_stk-sectie_a_1

atlas_stk-sectie_g_2

Deel dit met je netwerk: