Back to top
Menu

Bewaargeving collectie Jean van Caloen

De Openbare Bibliotheek beheert als erfgoedbibliotheek de grootste collectie middeleeuwse handschriften in Vlaanderen. Vanaf 1 april 2018 wordt deze collectie uitgebreid met 31 verluchte manuscripten die door de Stichting Jean van Caloen aan onze bibliotheek in bewaring worden gegeven.

De Stichting Jean van Caloen, gemeenzaam bekend als het groot kasteel van Loppem, is één van de grote erfgoedbeheerders in de Brugse regio. Het kasteel werd de voorbije jaren geconserveerd en gerestaureerd en telt bijzondere verzamelingen papieren en perkamenten erfgoed, in de eerste plaats een collectie tekeningen en prenten, en een collectie handschriften. Het verzamelen gebeurde door de opeenvolgende generaties, vooral door Jean van Caloen (1884-1972), die ook de Stichting opstartte.

De verzameling bestaat uit 31 manuscripten, 23 volledige en 8 onderdelen of fragmenten; ze dateren van de 13de tot de 16de eeuw. Het betreft overwegend getijden- of gebedenboeken; alle handschriften zijn verlucht.

x062057

Van uitzonderlijk belang zijn twee fragmenten: 11 folio’s uit een antifonarium (muziekhandschrift) uit het Maasland en één folium uit een wellicht Brugs antifonarium. Beide 15de-eeeuwse stukken zijn bijzonder fraai verlucht, werden geëxposeerd in internationale tentoonstellingen en  werden uitvoerig beschreven in de wetenschappelijke literatuur. Deze verzameling Van Caloen sluit naadloos aan op de verzameling gebedenboeken van de Openbare Bibliotheek.

De feestelijke zitting die deze bewaargeving omkadert, vindt plaats op 19 april in de Openbare Bibliotheek Brugge, met Dominique Vanwijnsberghe als gastspreker. Dominique Vanwijnsberghe is als onderzoeker verbonden aan het Koninklijk Instituut van het Kunstpatrimoniumen (KIK) en een grote specialist van de boekverluchting in de 15de eeuw in de Bourgondische Nederlanden. Vandaar dat hij al langer vertrouwd is met de handschriften van de Stichting Jean van Caloen én van onze Openbare Bibliotheek. Hij is overigens lid van het wetenschappelijk comité  van de expo ‘Haute Lecture by Colard Mansion’ die momenteel loopt in het Groeningemuseum.

De handschriften zullen worden bewaard in de boekenkluis van de hoofdbibliotheek Biekorf, maar zullen naar aanleiding van de bewaargeving getoond worden aan het grote publiek. Dat gebeurt op de avond van de feestelijke zitting en vervolgens tijdens het erfgoedweekend. Een kleine gratis catalogus begeleidt deze expo.