Back to top
Menu

Nieuwe Gazette van Brugge

Op 2 februari 1814 worden de Fransen uit Brugge verjaagd en valt het doek voor Journal du Département de la Lys van Joseph Bogaert en Guillaume De Busscher-Marlier.

Enkele dagen later zien -bijna gelijktijdig- twee kranten het levenslicht. De Brugsche Gazette van Joseph Bogaert, die enkele nummers later de naam wijzigt in Gazette van Brugge, en de Nieuwe Gazette van Brugge van drukker-uitgever Pieter De Vliegher. In 1829 werd deze laatste opgevolgd door Standaerd van Vlaenderen.

De Nieuwe Gazette vaart een uitgesproken katholieke koers. Vanaf 1 januari 1820 verschijnt elke zaterdag een uitgebreide rubriek Zondag-artikel, …vermits ons nieuwsblad van menschen, wien den godsdienst hunner voorvaders nog ter hert gaet, gelezen word…

Zoals alle kranten uit die periode bevat de Nieuwe Gazette hoofdzakelijk buitenlands nieuws, maar De Vliegher wou de lezer ook levenslessen meegeven, zoals deze artikels over de loterij.

 

Lees het artikel “Het spel”:

Lees het artikel “Lotery-zucht”

 

De artikels zijn lang en zeer hoogdravend. Welke lezer uit de 21ste eeuw kan onderstaand artikel, gepubliceerd in 3 nummers van de krant, lezen, begrijpen en appreciëren?