Back to top
Menu

Materiële beschrijving

De gerestaureerde memorielijst van het Brugse ambacht van de beeldenmakers en zadelmakers dateert van het einde van de 15de eeuw. De eigenlijke memorielijst bestaat uit 32 perkamenten bladen, die rond 1912 door Charles Vanden Haute in potlood zijn gepagineerd (1-64). De bladen zijn min. 18,7 cm en max. 19,5 cm breed en 26,5 tot 27,1 cm hoog. De bladspiegel meet 10,8 x 16 cm en bestaat uit 18 lijnen, getrokken in rode inkt. Het originele boekblok is samengesteld uit één katern van twee dubbele bladen (p. 1-8) gevolgd door twee katernen van vier dubbele bladen (p. 9-24 en 25-40), één katern van twee dubbele bladen (p. 41-48) en één katern van vier dubbele bladen (p. 49-64).

De memorielijst was oorspronkelijk, d.w.z. vanaf het eind van de 15de eeuw, geschreven in gotisch boekschrift (littera textualis formata), waarbij de meeste hoofdletters in geel werden opgehoogd. De klerken die naderhand het register hebben aangevuld poogden tot in de 16de eeuw, meestal met wisselend succes, dit schrifttype aan te houden. Vanaf het begin van de 17de eeuw werden ook humanistische kapitalen gebruikt en vanaf het begin van de 18de eeuw zijn de aantekeningen in een gewoon lopend cursief gebruikschrift aangebracht. In het 15de -eeuwse gedeelte, op de p. 1-7, is de tekst van de gebeden voor de overledenen, verlucht met afwisselend gouden en blauwe hoofdletters, opgehoogd met zwart of rood penwerk, en met lombarden van twee of drie regels hoog in goud op blauw en rood met wit filigraanwerk. De memorielijst zelf begint op p. 9 met een ornamentele initiaal van drie regels hoog, in blauw, rood en wit op een gouden achtergrond. Bij de lombarden zijn in de marge de representanten in cursief schrift soms nog zichtbaar. Vóór het 15de-eeuwse gedeelte bevindt zich nog een papieren dubbelblad, dat waarschijnlijk in de eerste helft van de 16de eeuw werd toegevoegd, met nogmaals een tekst van de gebeden voor de overledenen in gotisch boekschrift van de 16de eeuw (littera cursiva formata), versierd met één initiaal, twee lombarden van twee regels hoog en talrijke hoofdletters, steeds uitgevoerd in rood.

De originele leren band op eikenhouten borden is nog gedeeltelijk bewaard. De versiering op het voor- en achterplat bestaat uit een rechthoekig vlak omlijst door twee rijen dubbele filets, met daartussen driehoekige draakstempels. In deze rechthoeken zijn dan nog door twee rijen dubbele filets ruitvormige en driehoekige vlakken aangebracht, met binnen die vlakken losse stempels (lelies en rechthoeken). Dergelijke versiering is zeer gewoon voor laatmiddeleeuwse Vlaamse boekbanden. Oorspronkelijk bevond zich tegen het binnenplat vooraan nog een perkamenten dekblad, het laatste blad van een versneden 14de-eeuws handschrift met de inhoudsopgave van een moraaltheologisch traktaat. De recto-zijde met de tekst was oorspronkelijk tegen het binnenplat van de boekband geplakt. Op de blanco verso-zijde werden naderhand enkele probationes pennae (‘penneprobeersels’) aangebracht.

Schriftvoorbeeld 15de eeuw

Schriftvoorbeeld 16de eeuw

Schriftvoorbeeld 17de eeuw

Schriftvoorbeeld 18de eeuw

De verschillende schrifttypes in de memorielijst, die gedurende vier eeuwen onafgebroken is aangevuld.