Back to top
Menu

Literatuurlijst

Edities van de memorielijst

 • J. GAILLIARD, De ambachten en neringen van Brugge, of beschryving hunner opkoomst, bloei, werkzaemheden, gebruiken en voorregten, Brugge, 1854, p. 160-163: weinig betrouwbare editie van uittreksels uit de memorielijst.
 • C. CARTON, Obituaire de la Société de St.-Luc, à Bruges, avec gravure représentant la pierre sépulcrale d’Adrien, Van Pollinchove, chapelain de la Société, in: Annales de la Société d’Emulation de Bruges, 12 (1862-63), p. 1-36: eerste volledige editie van de memorielijst, toen in het bezit van de uitgever; deze uitgave is postuum gepubliceerd, zonder annotatie of wetenschappelijke inleiding.
 • C. VANDEN HAUTE, La corporation des peintres de Bruges, Brugge-Kortrijk, z. j.(1913), p. 194-210: betrouwbare wetenschappelijke editie, zeer nuttig om thans verloren gegane tekstgedeelten aan te vullen; deze gedrukte tekst schiet echter tekort voor de aanduiding van de verschillende handen en tekstlagen in de memorielijst.

Overige literatuur

 • A. VAN DE VELDE, De Unie der Ambachten van de Beeldemakers en huusscrivers, Cleerscrivers, Zadelaers, Goreelmakers, Boomhauwers, Glazenmakers en Spiegelmakers te Brugge, Brugge, 1905.
 • J.P. SOSSON, Une approche des structures économiques d’un atelier d’art: la corporation des peintres et selliers de Bruges, XV-XVIe siècles, in: Revue des Archéologues et Historiens de l’Art de Louvain, 1970, p. 91-100.
 • N. HUYGHEBAERT, Les documents nécrologiques, Turnhout, 1972 (Typologie des sources du moyen âge occidental, fasc. 4).
 • P.C.M. HOPPENBROUWERS, De broederschap van Onze-Lieve-Vrouw te Heusden, in: D.E.H. DE BOER en J.W. MARSILJE (red.), De Nederlanden in de late middeleeuwen, Utrecht, 1987, p. 199-235.
 • A. SCHOUTEET, De Vlaamse Primitieven te Brugge. Bronnen van de schilderkunst te Brugge tot de dood van Gerard David. Vol. 1: A-K, Brussel, 1989 (Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Fontes Historiae Artis Neerlandicae, dl. II).
 • A. SCHOUTEET, De broederschap van O.-L.-Vrouw van Hulsterlo, ledenlijst, in: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis “Société d’Emulation” te Brugge, 127 (1990), p. 109-144.
 • P. TRIO, Volksreligie als spiegel van een stedelijke samenleving. De broederschappen te Gent in de late middeleuwen, Leuven, 1993 (Symbolae Facultatis Litterarum et Philosophicae Lovaniensis, series B, vol. 11).
 • A. DEWITTE, Onser vrauwen vander Loo. Brugge 1349-Damme 1410, in: Biekorf 95 (1995), p. 192-195
 • J. DE MAET, Lavaux-Sainte-Anne raconte sa guerre, z.p.z.j.