Back to top
Menu

Literatuurlijst

Bij de teksten van Jojanneke Hulsker

 • CADDEN 1995 Cadden, J., Meanings of Sex Difference in the Middle Ages. Cambridge, 1995.
 • DAEMS 1984 Daems, W.F., ‘Van kersepitten en witte laurierbladeren. Notities bij een recente tekstuitgave,’ in Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 100 (1984), pp. 151-153.
 • DELVA 1983 Delva, A., Vrouwengeneeskunde in Vlaanderen tijdens de late Middeleeuwen. Brugge, 1983.
 • DEROLEZ 1984 Derolez, A., [Comptes Rendus] in Scriptorium 38 (1984), pp. 175-177.
 • DEROLEZ 2003 Derolez, A., The palaeography of Gothic manuscript books: from the twelfth to the early sixteenth century. Cambridge, 2003.
 • DIEPGEN 1963 Diepgen, P., Frau und Frauenheilkunde in der Kultur des Mittelalters. Stuttgart, 1963.
 • GLAS 2008 Glas, B., Vrouwengeheimen ontrafeld? Een nader onderzoek naar de Middelnederlandse gynaecologische tekst in codex medicus 798 (SUB Hamburg). Doctoraalscriptie Universiteit Utrecht 2008.
 • GREEN 1997 Green, M., ‘A Handlist of the Latin and Vernacular Manuscripts of the So-Called TrotulaTexts. Part II: The Vernacular Texts and Latin Re-Writings,’ in Scriptorium 51 (1997), pp. 80-104.
 • GREEN 2001 Green, M., The Trotula: A Medieval Compendium of Women’s Medicine. Ed. en vert. Philadelphia, 2001.
 • GREEN 2001/2002 Green, M., The Trotula. An English Translation of the Medieval Compendium of Women’s Medicine. Philadelphia, 2001/2002.
 • GREEN 2008 Green, M., ‘In a language women understand: the gender of the vernacular,’ in Making Women’s Medicine Masculine: The Rise of Male Authority in Pre-Modern Gynaecology, hoofdstuk 4, 2008.
 • HULSKER 2008 Hulsker, J., [onuitgegeven scriptie] , ‘Want dien boem moet bloyen sal hi draghen vruchten’ Een Middelnederlandse gynaecologische tekst, Brugge SB 593: inleiding en editie. Universiteit Utrecht, 2008.
 • JACQUART & Thomasset 1988 Jacquart, D. en C. Thomasset, Sexuality and Medicine in the Middle Ages. Vert. door M. Adamson. Cambridge, 1988.
 • JANSEN-SIEBEN 1983 Jansen-Sieben, R., [Recensie] in De Nieuwe Taalgids 76 (1983), pp. 554-556.
 • JANSEN-SIEBEN 1989 Jansen-Sieben, R., Repertorium van de Middelnederlandse Artes-literatuur. Utrecht, 1989.
 • JANSEN-SIEBEN 1994 Jansen-Sieben, R., ‘Het menselijk lichaam en de geneeskunde,’ in M. Stoffers (red.), De Middeleeuwse ideeënwereld, 1000-1350, hoofdstuk 8Hilversum, 1994.
 • KRAUT 1544 Kraut, G. (ed.) ‘Trotulae curandarum Aegritudinum Muliebrium, ante, in & post partum liber unicus, nusquam antea editus’, in Experimentarius medicinae. Stratzburg, 1544.
 • KUSCHE 1990 Kusche, B., Frauenaufklärung im spätmittelalter. Eine philologisch-medizinhistorische Untersuchung und Edition des gynäkologisch-obstetrischen G KS. 1657 Kopenhagen. Stockholm, 1990.
 • LEMAY 1992 Lemay, H., Women’s secrets. A Translation of Pseudo-Albertus Magnus’ De Secretis Mulierum with Commentaries. Albany, 1992.
 • LIE 1999 Lie, O.S.H., Vrouwengeheimen. Geneeskunst en beeldvorming in de Middelnederlandse artesliteratuur. Amsterdam, 1999.
 • LIE 2008 Lie, O.S.H., ‘Women’s medicine in Middle Dutch,’ in Proceedings of Science Translated. Latin and Vernacular Translations of Scientific Treatises in Medieval Europe. KU Leuven 25th May – 29th May. Leuven, 2008.
 • POORTER 1924 De Poorter, A., Catalogue des Manuscrits de médecine médiévale de la Bibliothèque de Bruges, Parijs, 1924.

Bij de tekst van Ludo Vandamme

 • VANDAMME 2005 Vandamme, L. ‘Isaac De Meyer en zijn boekenverzameling op het domein van de historische verloskunde’, in I. Verrept (red.), Isaac: leven en werk van een veelzijdig Brugs figuur, Brugge, 2005, pp. 29-34.

Bij de tekst van Jacques Van Keymeulen

 • BERTELOOT 1984 Berteloot, A., Bijdrage tot een klankatlas van het 13de-eeuwse Nederlands(Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde). Gent, 1984.
 • FAND (1998-2005) Goossens, J., J. Taeldeman et al., Fonologische Atlas van de Nederlandse Dialecten I, II, III, IV (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde). Gent, 1998-2005.
 • MAND (2005/2008) De Schutter, G., et al., Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten Deel I en II. Amsterdam, 2005-2008.
 • MOOYAERT (1992) Mooyaert, M., Atlas van Vroegmiddelnederlandse Taalvarianten. Utrecht, 1992.
 • SAND (2005/2008) Barbiers, S., et al., Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten Deel I en II. Amsterdam, 2005-2008.
 • WILLEMYNS (1971) Willemyns, R., Bijdrage tot de studie van de klankleer van het Brugs op het einde van de Middeleeuwen(Werken uitgegeven door de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, 12). Tongeren, 1971.