Back to top
Menu

Colofon

Het “Handschrift de Hooghe” wordt bewaard als handschrift 449 van de Openbare Bibliotheek Brugge.

De oorspronkelijke titel luidt : Versaemelinghe van alle de sepulturen, epitaphien, besetten, waepens ende blasoenen die gevonden worden in alle de kercken, kloosters, abdyen, capellen ende godshuysen, binnen de stad van Brugge.

De inleiding is van de hand van Ludo Vandamme (Openbare Bibliotheek Brugge). Het namenregister, opgesteld door stadsbibliothecaris Alphonse De Poorter (1908-1939), werd ingevoerd en bewerkt door Johan Van Eenoo (Openbare Bibliotheek Brugge).