Back to top
Menu

Literatuur, links en bronnen

Bij de tekst van Sophie De Schaepdrijver

Bronnen

 • De Zeine / Stadsbode:Stadsarchief Brugge, Modern Archief, I. Algemeen Bestuur, Dossier ‘Stichting van het inlichtingsblad Stadsbode’, 1917 (XIIIB16).
 • Paul Saelens, Brugge, privé-archief.

Literatuur

 • S. ANSEEUW, I. DEBIE, C. FORRIER en K. VERTONGEN, Brugse verhalen uit de Groote Oorlog: inspiratiebundel voor leerkrachten, https://bezoekers.brugge.be/schoolbundel
 • S. DE SCHAEPDRIJVER en E. DEBRUYNE, ‘Sursum Corda: The Underground Press in Occupied Belgium, 1914-1918,’ in: First World War Studies 4:1 (maart 2013), p. 23-38.
 • S. DE SCHAEPDRIJVER, Bolwerk Brugge: bezette stad in 14-18, Veurne, 2014.
 • L. SCHEPENS, Brugge bezet: het leven in een stad tijdens twee wereldoorlogen, Tielt, 1985.
 • B. SCHOTTE, ‘Gouden-Handstraat 6, Huis Knapen’, in: Stad Brugge ed., Open Monumentendag 2013: het beste in 25 jaar, Brugge, 2013, pp. 53-56.

Bij de tekst van Ludo Vandamme

 • E. DE BENS & K. RAEYMAECKERS, De pers in België: het verhaal van de Belgische dagbladpers, gisteren, vandaag en morgen, Leuven, 2007.
 • E. DE BENS & K. RAEYMAECKERS (ed.), Regionale media in Vlaanderen: een doorlichting, Gent, 1998.
 • J. KOPPEN, ‘Liberaal-katholiek en antimaçon: het discours van Amand Neut (1812-1884) tegen de Belgische vrijmetselarij in de schaduw van de Katholieke Congressen’, in: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 85 (2007), p. 805-834.
 • T. LUYCKX, Evolutie van de communicatiemedia, Brussel, 1978.
 • M. RYCKAERT & A. VANDEWALLE (ed.), Brugge: de geschiedenis van een Europese stad, Tielt, 1999.
 • A. VAN DEN ABEELE, ‘Bogaert, drukker in Brugge’, in: Biekorf, 85 (1985), p. 47-74.
 • A. VAN DEN ABEELE, ‘Drukker-uitgever Joseph Bogaert (1752-1820) of de standvastige taalijveraar’, in: Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 16 (1985), p. 25-86.
 • A. VAN DEN ABEELE, ‘De eerste jaren van drukkerij Herreboudt’, in: Biekorf, 85 (1985), p. 240-249, 320-339.
 • R. VAN EENOO, De pers te Brugge, 1792-1914: bouwstoffen, Leuven-Parijs, 1961 (Bijdragen Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, 30).
 • A. VANHOUTRYVE, Journal de Bruges: een Franstalige, Brugse, conservatieve, liberale krant, Zwevezele, 2002.
 • C. WEYMEIS, ‘Vlaams weekblad ging ter ziele’, in: Brugs Ommeland, 32 (1992), p. 249-251.

Bij de tekst van Jan D’hondt

Het merendeel van de hierboven vermelde informatie haalden we uit de krant zelf.

 • L. VANDAMME, ‘De Stadsbode (1917-1919) wordt een historische bron’, in: Inzoemen, 2014, nr. 2.
 • Stadsarchief Brugge, Modern Archief, I. Algemeen Bestuur, Dossier ‘Stichting van het inlichtingsblad Stadsbode’, 1917 (XIIIB16).

Bij de tekst van ‘de Stadsbode in foto’s’

 • L. VANDAMME, ‘De Stadsbode (1917-1919) wordt een historische bron’, in: Inzoemen, 2014, nr. 2.
 • L. SCHEPENS, Brugge bezet: het leven in een stad tijdens twee wereldoorlogen, Tielt, 1985.

Interessante links