Back to top
Menu

De Stadsbode

De Brugse oorlogskrant De Stadsbode verscheen van 23 augustus 1917 tot 8 maart 1919. Brugge, bezet door Duitse troepen, was het hoofdkwartier van het Marinekorps Flandern. Dit had zijn effect op het dagelijkse leven: nieuwe regels, opeisingen en beperkingen door het militaire bestuur bepaalden het wel en wee van de Bruggeling. Lokale kranten werden opgeheven. Niettemin besliste het Stadsbestuur om samen met uitgever Hendrik De Zeine De Stadsbode uit te geven. Het is geen krant zoals wij die vandaag kennen, maar eerder een journalistiek administratief periodiek drukwerk, gecontroleerd door de bezetter. Het Brugse Stadsarchief bezit de volledige uitgave van dit belangrijk tijdsdocument.

Lees meer

De Stadsbode
Oorlogskrant en bestuursdrukwerk, 1917-1919
Brugge, Stadsarchief, documentaire verzameling

Bladeren

Bekijk en doorblader hier deze krant.

Blader door edities

Context

De Stadsbode, of de schaarste als routine: het verhaal van een Brugse Oorlogskrant (1917-1918)

Sophie De Schaepdrijver

In dit artikel focust historica Sophie De Schaepdrijver op de context van de bezette stad, waarin de Stadsbode als noodzakelijk element orde moest scheppen in alle regels, geboden en verboden die de burgers als gevolg van die bezetting waren opgelegd.

De Stadsbode wordt bekeken als historische bron binnen dit gegeven van het leven in oorlogstijd. Het verhaal van de Stadsbode zegt hierbij veel over hoe een militaire overmacht en een ongewapende, maar zelfbewuste samenleving tegenover elkaar stonden. Het is een onmisbare bron die inzicht biedt in de textuur van de bezetting.

Lees artikel

200 jaar kranten in Brugge

Ludo Vandamme

De Stadsbode staat midden in een traditie van meer dan twee eeuwen lokale en regionale kranten en weekbladen. Binnen de Brugse pers neemt de Stadsbode een heel bijzondere plaats in. Hij verscheen in oorlogstijd, was in de eerste jaren de enige krant die werd gepubliceerd en had de status van ‘officieel orgaan van het gemeentebestuur’.

De Eerste Wereldoorlog betekende op heel veel domeinen een breukvlak, en dat was voor Brugge niet anders. Op een meer bescheiden niveau, met name dat van het Brugse perslandschap, gold ook de Stadsbode als een scharnier. De 19de eeuw was de kranteneeuw bij uitstek, met vele titels en heftige journalistiek. Na 1918 verschraalde het aanbod en stonden lokale kranten iets minder centraal in het maatschappelijke leven. Over dit Brugse krantenlandschap en de veranderingen die er plaatsvonden gaat deze bijdrage.

Lees artikel

De Stadsbode doorgelicht: de materiële en inhoudelijke beschrijving van deze oorlogskrant

Jan D'Hondt

In dit artikel ontleedt archivaris Jan D’hondt van het Brugse Stadsarchief de krant tot op het bot: van oplage en formaat tot inhoud, uitgever en drukker.

Lees artikel

De Stadsbode in foto's

Lees artikel

Extra duiding

Literatuur, links en bronnen

Colofon