Back to top
Menu
 

Nieuwe Gazette van Brugge

Nieuwe Gazette Van Brugge
Uitgebreid zoeken
Nieuwe Gazette Van Brugge
Uitgebreid zoeken

Op 2 februari 1814 worden de Fransen uit Brugge verjaagd en valt het doek voor Journal du Département de la Lys van Joseph Bogaert en Guillaume De Busscher-Marlier. Enkele dagen later zien – bijna gelijktijdig – twee kranten het levenslicht: de Brugsche Gazette van Joseph Bogaert (die enkele nummers later de naam wijzigt in Gazette van Brugge) en de Nieuwe Gazette van Brugge van drukker-uitgever Pieter De Vliegher. De eerste editie van de Nieuwe Gazette verschijntop 15 februari 1814. Op 20 oktober 1829 wordt de Nieuwe Gazette opgevolgd door De Standaerd van Vlaenderen.

De Nieuwe Gazette vaart een uitgesproken katholieke koers. Vanaf 1 januari 1820 verschijnt elke zaterdag een uitgebreide rubriek Zondag-artikel, …vermits ons nieuwsblad van menschen, wien den godsdienst hunner voorvaders nog ter hert gaet, gelezen word… Zoals alle kranten uit die periode bevat de Nieuwe Gazette hoofdzakelijk buitenlands nieuws, maar De Vliegher wou de lezer ook levenslessen meegeven, zoals bijvoorbeeld in enkele artikels over de Het Spel (de loterij) en Lotery-zucht uit december 1819.

De artikels in de krant zijn lang en zeer hoogdravend. Welke lezer uit de 21ste eeuw kan een artikel over de “thans in Europa heerschende zedelycke ziekte”, gepubliceerd in 3 nummers van de krant (3, 5 en 12 juni 1823 ), lezen, begrijpen en appreciëren?

  • Verschenen: 1814-1829
  • Digitaal beschikbaar: 3 januari 1815 tot 30 december 1823