Back to top
Menu
eigen-pagina-def
Guido Gezellearchief
Terug naar overzicht

Guido Gezellearchief

Guido Gezelle was één van de belangrijkste Vlaamse dichters. Bekijk zijn poëziehandschriften, brieven, foto’s en zo veel meer.

Gezelle werd in Brugge geboren op 1 mei 1830. Hij had een grote invloed op de Vlaamse cultuur en literatuur. In de tweede helft van de negentiende eeuw verhief hij de katholieke volkscultuur tot een ongekende esthetische hoogte. Na zijn dagtaak als priester en leraar was hij actief als journalist, taalgeleerde en vertaler. Bekende gedichten zijn Dien Avond en die Rooze, ’t Schrijverke en Boerke Naas.
De Brugse Openbare Bibliotheek is een erfgoedbibliotheek en dankt haar naam aan Gezelles volkskundig tijdschrift Biekorf. Ze bewaart het literaire archief van de dichter. Na zijn dood liet Gezelle een indrukwekkende verzameling papieren na: poëziehandschriften, brieven, filologische notities…

De brievenverzameling is bijzonder uitgebreid en bevat ongeveer 7600 brieven, waarvan een 500-tal van Gezelle zelf. De brieven zijn afkomstig van familie, vrienden, kennissen, missionarissen en andere correspondenten uit nabijgelegen of verre streken. Ze bieden een schat aan informatie over de 19de eeuw.
Het Gezellearchief bewaart een duizendtal boeken uit Gezelles eigen bibliotheek. Verder verzamelen we ook alle uitgaven van en over Gezelle.

  • Het Gezellearchief bevat zo’n 10.000 stukken waaronder de waardevolle poëziehandschriften van Gezelle. Alle ruim 2.000 poëziehandschriften en de mooie fotocollectie kunnen in hoge kwaliteit op het scherm thuis gelezen en bekeken worden. Naast de digitale versie willen van de brieven ook een volledig doorzoekbare tekst aanbieden. Dit is nu al het geval voor een vijfhonderdtal brieven van Brugse correspondenten als Adolf Duclos, Ernest Rembry, kanunnik De Schrevel en een aantal uitgevers.
  • Een duizendtal boeken uit Gezelles eigen bibliotheek worden in het Gezellearchief bewaard. Hij bezat naast taalkundige religieuze en didactische werken ook boeken over de Germaanse en uitheemse folklore. Veel negentiende-eeuws materiaal maar ook oudere werken. Gezelle was geen bibliofiel, maar zag boeken als gebruiksvoorwerpen. Vele van de oudere boeken bevatten gebruikssporen van de dichter.
  • De ruime bewaarcollectie met werken van en over Gezelle en zijn tijd wordt verder aangevuld met alle nieuwe en bijzondere uitgaven en Gezellestudies.
  • De website geeft antwoord op de meeste vragen over Gezelles leven en werk. Je kan er ook de inventaris van het Gezellearchief raadplegen.
  • De digitale wandeling in Brugge leidt je van het Gezellestandbeeld tot in de tuin van het Gezellemuseum. Guido Gezelles leven en werk levert stof voor een boeiende kennismaking met het negentiende-eeuwse Brugge. Je kan de app gratis downloaden via Google Play of App Store.
  • Heb je als particulier Gezelliana in je bezit. Laat het door ons beschrijven en digitaliseren en in de databank opnemen. Dit kadert binnen het project Gezelle Extra Muros waarbij het Gezellearchief verspreide collecties in kaart wil brengen en digitaal ter beschikking stellen. Door de opname in de databank wordt de waarde en de betekenis van de documenten duidelijk. Bovendien zijn ze dan voor iedereen beschikbaar voor verdere studie zonder zorgen voor de eigenaar.