Back to top
Menu
 

Guido Gezellearchief

Poëziehandschriften, brieven, foto’s en veel meer van één van Vlaanderens bekendste dichters.

Gezelle werd in Brugge geboren op 1 mei 1830. Hij had een grote invloed op de Vlaamse cultuur en literatuur. In de tweede helft van de negentiende eeuw verhief hij de katholieke volkscultuur tot een ongekende esthetische hoogte. Na zijn dagtaak als priester en leraar was hij actief als journalist, taalgeleerde en vertaler. Bekende gedichten zijn Dien Avond en die Rooze, ‘t Schrijverke en Boerke Naas.

De Brugse Openbare Bibliotheek dankt haar naam aan Gezelles volkskundig tijdschrift Biekorf. Als erfgoedbibliotheek bewaart ze het literaire archief van de dichter. Na zijn dood liet Gezelle een indrukwekkende verzameling papieren na: poëziehandschriften, brieven, filologische notities, …

De uitgebreide brievenverzameling bevat ongeveer 7600 brieven. Een 500-tal zijn geschreven door Gezelle. De overige zijn afkomstig van familie, vrienden, kennissen, missionarissen en correspondenten uit nabijgelegen of verre streken. Ze bieden een schat aan informatie over de 19de eeuw.

Het archief bewaart ook een duizendtal boeken uit Gezelles eigen bibliotheek. Verder verzamelt de Openbare Bibliotheek Brugge alle uitgaven van en over Gezelle.

Op gezelle.be ontdekt je Gezelle als een grappige, ontroerende en virtuoze schrijver van Europees formaat. Duizenden documenten komen er tot leven in verhalen, citaten, foto’s, geluid en filmpjes. Professoren, kunstenaars, docenten, studenten en zelfs kleuters participeerden, waardoor Gezelle opnieuw helemaal mee is met de tijd.