Back to top
Menu
Guido Gezellearchief
Terug naar overzicht

Guido Gezellearchief

Guido Gezelle was één van de belangrijkste Vlaamse dichters. Bekijk zijn poëziehandschriften, brieven, foto’s en zo veel meer.

Gezelle werd in Brugge geboren op 1 mei 1830. Hij had een grote invloed op de Vlaamse cultuur en literatuur. In de tweede helft van de negentiende eeuw verhief hij de katholieke volkscultuur tot een ongekende esthetische hoogte. Na zijn dagtaak als priester en leraar was hij actief als journalist, taalgeleerde en vertaler. Bekende gedichten zijn Dien Avond en die Rooze, ’t Schrijverke en Boerke Naas.
De Brugse Openbare Bibliotheek is een erfgoedbibliotheek en dankt haar naam aan Gezelles volkskundig tijdschrift Biekorf. Ze bewaart het literaire archief van de dichter. Na zijn dood liet Gezelle een indrukwekkende verzameling papieren na: poëziehandschriften, brieven, filologische notities…

De brievenverzameling is bijzonder uitgebreid en bevat ongeveer 7600 brieven, waarvan een 500-tal van Gezelle zelf. De brieven zijn afkomstig van familie, vrienden, kennissen, missionarissen en andere correspondenten uit nabijgelegen of verre streken. Ze bieden een schat aan informatie over de 19de eeuw.
Het Gezellearchief bewaart een duizendtal boeken uit Gezelles eigen bibliotheek. Verder verzamelen we ook alle uitgaven van en over Gezelle.