Back to top
Menu

Materiële beschrijving

cartularium05Het cartularium van het rederijkersgilde van de Drie Santinnen, thans inv. nr. 1 van het archief van dit rederijkersgild (reeks 390 van het Oud Archief), bestaat uit 80 perkamenten bladen met een oude foliëring in inkt. Voor- en achteraan bevinden zich telkens twee 19de-eeuwse papieren schutbladen, waarvan telkens het eerste schutblad tegen het binnenplat van de originele eiken band is geplakt. Het gaat om een leren band op eiken borden, oorspronkelijk voorzien van twee leren sluitriemen vastgemaakt aan koperen beslag. Middenin het volledig losgeraakte voorplat is het leer doormidden gescheurd. Een en ander zal worden hersteld tijdens de restauratie van het boekdeel, die in 2003 is aangevat. De bladen meten ca. 27,5 x 19 cm, de bladspiegel is 19,5 x 12 cm. In heel het register zijn op elk blad 35 lijnen aangebracht in bleke violet-roze inkt. De lijngaatjes zijn zichtbaar. Het register is regelmatig samengesteld uit tien katernen van vier dubbele bladen, zonder sporen van signaturen of reclamanten, wat erop wijst dat het vóór de inbinding niet beschreven was.