Back to top
Menu
Haardstenen

Prestige, macht en rijkdom worden bij voorkeur verbeeld in de haardpartij. De achterwand van de stookplaats werd tegen de hitte beschermd door vuurbestendige, gebakken stenen, zogenaamde haardstenen. Deze worden vaak gemetseld binnen een spitsboog en zo aangepast aan de vorm van het vuur. Hun gebruik gaat terug tot de 15de eeuw.
De afgebeelde exemplaren tonen het bijbels tafereel van de strijd van David -met slinger- tegen Goliath. Deze haardstenen mogen gedateerd worden in de eerste helft van de 16de eeuw.

raakvlak_haardsteen-1